اهداف

اهداف

1-     افزايش رضايتمندی ذینفعان از طريق شناسائي و بر آورده سازي انتظارات ونیازهای آنان ، ارتقاء سطح كيفيت و تنوع بخشي به محصولات توليدي .

2-     افزايش ميزان دانش تخصصی ، آگاهي ، توانمند سازي کارکنان وحفظ آن به عنوان دانش سازمانی

3-     ايجاد بستر مناسب جهت افزايش توليد و بهره وري تجهيزات.

4-     ساماندهي ، بازنگري و بهبود فرايندهاي جاري در جهت بهبود مداوم و كاهش هزينه هاي سازمان.

5-    تقويت زير ساختهاي سازمان با استفاده از خدمات فني مهندسي نيروهاي داخلي وبهره گیری از امكانات خارج  از سازمان .

6-    کاهش احتمال وقوع حوادث ، بيماريهاي شغلي و نيز تبعيت از قوانين و مقررات ايمني و بهداشت حرفه اي .

7-     تعهد به پيشگيري ،کنترل و کاهش آلودگي های زيست محيطی .

8-     بهبود و بازنگری شاخص های عملکرد زیست محیطی ،انرژی و بهينه سازي مصرف منابع ، با پيروي از قوانين و مقررات مرتبط.

9-     تطابق عملكرد سازمان با استانداردهاي كشور و بين المللي.

10-  صیانت از منابع انسانی به عنوان با ارزش ترین سرمایه های سازمان به منظور فراهم نمودن بستری مناسب جهت تقویت روحیه مشارکت کارکنان وپویایی سازمان .

11-   بروز رسانی و بازنگری ویژگی های  انواع محصول و روش های آزمون کیفی.

12- رعایت الزامات ویژگی ها وآزمون های کیفی محصول  براساس استاندارد های اتحادیه اروپا.

13-کاهش مصرف منابع انرژی و افزایش بازدهی تجهیزات از طریق خرید محصولات و خدمات با مصرف انرژی بهینه از تامین کنندگان با صلاحیت واجرای الزامات سیستم مدیریت انرژی.

14-تعهد به بهبود مداوم عملکرد انرژی وحصول اطمینان از در دسترس بودن اطلاعات و منابع ضروری برای دستیابی به اهداف خرد و کلان سیستم مدیریت انرژی.

15-تعهد به انجام امور در چارچوب سیستم های مدیریتی مستقر در سازمان.

اطلاعات تماس

 نشانی: اصفهان - خيابان فرایبورگ - نبش چهارراه رسالت - پلاك 23 - ساختمان پورسینا

 کدپستی : 81687/73111

con tel fa  تلفن : 36681710.11-031

 نمابر : 36699637-031

خبرنامه

captcha

ورود کاربرانTop