تاریخچه صفحه 3

برق مصرفی
حدود 24 مگاوات می باشد كه با احداث یك خط kva 63000 بطور km 47 از اردستان و همچنین احداث یك پست 63000 تأمین می گردد .
سوخت
سوخت مصرفی كارخانه دوگانه مازوت یا گازطبیعی می باشد كه با احداث دو مخزن با حجم ذخیره 10 میلیون لیتر جهت مازوت و همچنین خط انتقال گاز مسیری به طولkm 42 گاز آن تأمین گردیده است .

مهم ترین آثار مثبت احداث کارخانه
علاوه بر تولید یکی از مهمترین تولیدات ساختمانی
• محرومیت زدایی 
• ایجاد فرصت های شغلی مناسب 
• افزایش درآمد عمومی و محلی 
• توسعه و بهبود امور زیربنایی در منطقه 
• توسعه امور خودگردانی... 
• توسعه امور پژوهشی و تحقیقاتی 
• توسعه فن آوری های مرتبط و بهبود فن صنعت سیمان 
• معرفی تكنولوژی جدید و پیشرفته 
• صرفه جویی های ارزی و ارز آوری حاصل از صادرات غیر نفتی 
• توسعه امور صادرات غیرنفتی (ارزآوری) 
• توسعه امور خدماتی 
• ممانعت از مهاجرت نیروهای كارآمد محلی 
• توسعه و بهبود امور ساختمان سازی و پروژه های عمرانی 
• هم سویی با برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت 
• فراهم سازی زمینه های رشد و توسعه صنعتی كشور 
• توسعه امور حمل و نقل 
آثار مثبت غیر مستقیم 
• ایجاد فضای سبز 
• توسعه امور حمل و نقل 
• توسعه امور خدمات جانبی 
• توسعه امور ساختمان سازی 
• توسعه امور صنعتی و عمرانی 
• رونق امور كسب و كار محلی 
• معرفی و ارائه فن آوری های نوین مربوطه 
• فراهم شدن امكان بسترسازی زمینه های همكاری و مشاركت های مردمی

اطلاعات تماس

 نشانی: اصفهان - خيابان فرایبورگ - نبش چهارراه رسالت - پلاك 23 - ساختمان پورسینا

 کدپستی : 81687/73111

con tel fa  تلفن : 36681710.11-031

 نمابر : 36699637-031

خبرنامه

captcha

ورود کاربرانTop